ENCYCLOPEDIE

Op deze pagina treft u een overzicht van definities, termen, en samenhangende betekenissen, die worden gebruikt in de kennisdocumenten van Katharsis Academy. De pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Toxic positivity

Dit betreft de overgeneralisatie van een blijmoedige en optimistische staat dat leidt tot ontkenning, minimalisatie en invalidatie van de authentieke menselijke (emotionele) ervaring.

Alogon

Alogon (Grieks), het onuitspreekbare, het onlogische (irrationeel) en het onmeetbare, zo werden de rationele nummers genoemd door de Griekse filosofen Pythagoras en Plato.

Immanent frame van Taylor

Dit betreft een staat waarin veel hedendaagse westerse samenlevingen zijn beland. Geen buitensluiting van alles wat met transcendentie heeft te maken, maar juist nieuwe verbindingen (en spanningen) tussen immanentie en transcendentie.

Frankfurter Schule

De Frankfurter Schule is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaan uit het Frankfortse Institut fur Sozialforschung.Tot de Frankfurter Schule behoorden in die jaren o.a. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm en Walter Benjamin. Bovengenoemde maatschappij kritische wetenschappers (sociologen, psychologen en filosofen) verbinden ideeën van Hegel…

Cognitieve Psychologie volgens Beck

Cognitieve Psychologie volgens Beck kent de navolgende basisuitgangspunten: 1. De ‘black box’, de hersenprocessen staan centraal.2. De cognitief psycholoog stelt zich de vraag wat de motivaties zijn voor iemands gedrag.3. Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat hierbij informatieverwerking centraal.4. Mensen worden beschouwd als actieve en creatieve wezens die zelfstandig…

Behaviorisme

Basisuitgangspunten van het behaviorisme op basis van Watson, Pavlov en Skinner: 1. Behavioristen stellen objectiviteit centraal, ze richten zich uitsluitend op waarneembaar gedrag. Gevoelens, motivatie en dergelijke worden niet bestudeert, daar de opvatting is dat deze niet wetenschappelijk te vast te stellen is.2. Leerprocessen staan centraal, het gaat niet om…

Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte wordt de vader en naamgever genoemd van de sociologie en is de grondlegger van het positivisme. Op school verloor hij het Katholieke geloof wat hij had meegekregen van zijn ouders. Hij trouwde met Caroline Massin om haar te redden van prostitutie. Hij had moeite met het vinden van…

Chatham House Rule

Dit betreft een basisprincipe dat vertrouwelijkheid van de bron van de verkregen informatie gedurende een vergadering regelt. De regel is ontstaan in juni 1927 aan het Londense Royal Institute of International Affairs, ook wel bekend als Chatham House. Sinds de verfijning in 2002, geldt de de navolgende regel: Wanneer een…

Humanistische persoonlijkheidstheorie

Dit betreft een type theorie dat het accent legt op menselijke groei en potentieel in plaats van op psychische stoornissen. Theorieën van dit type benadrukken het functioneren van het individu in het heden in plaats van de invloed van gebeurtenissen uit het verleden.