ZELF KATHARSIS


Zelf-katharsis ondersteunt personen bij uiteenlopende (levens)vraagstukken, en eventuele samenhangende blokkerende problematiek, teneinde personen volledig naar eigen essentie te laten leven en functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten uit de humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Voorgenoemde hebben geleid tot eenduidige perspectieven welke zijn geconverteerd naar beproefde methodieken die dan ook worden ingezet ten behoeve van beantwoording en invulling van levensvraagstukken en normatieve professionaliteit. Zelf-katharsis biedt concreet ondersteuning middels het navolgende:

COUNSELING
Katharsis biedt één-op-één sessies aan welke personen ondersteunt bij uiteenlopende (levens)vraagstukken en heft, zoals eerder gesteld, hiertoe eventuele blokkerende ‘problematiek’ die hier aan ten grondslag ligt concreet op. Voorts wordt op grond van hetgeen vastgesteld concreet richting verschaft zodat er vanuit eigen essentie, zowel privé als vanuit professie, gewerkt kan worden. Verbonden trajecten worden in beginsel vanuit drie dimensies benaderd en behandeld:

1. Levensvraagstukken
2. Levensvraagstukken en normatieve professionaliteit
3. Levensvraagstukken en normatieve professionaliteit vanuit (severe) trauma

De één-op-één sessies worden, op grond van het deponeerde vraagstuk, behandeld door de daartoe bestemde (ervarings)deskundige. Katharsis werkt in dit verband zowel met ervaringsdeskundigen als wetenschappelijk opgeleide professionals. 
De sessies zijn volstrekt confidentieel van aard en vinden plaatst op een datum, tijdstip en  locatie naar voorkeur.  

ONDERWIJSPROGRAMMA’S
Katharsis Academy biedt (onderwijs)programma’s en gepersonaliseerde trajecten aan. Een overzicht hiertoe treft u op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend een en ander kunnen bespreken.