ZELF KATHARSIS

 

 

 

 

Zelf-katharsis ondersteunt personen bij uiteenlopende zingevingsvraagstukken teneinde personen volledig naar eigen essentie te laten leven en functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten uit de humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie alsook inzichten welke zijn opgedaan uit tien jaar empirisch onderzoek op diverse terreinen. 

Voorgenoemde hebben geleid tot eenduidige perspectieven welke zijn geconverteerd naar beproefde katharsis-methodieken die dan ook worden ingezet ten behoeve van zingevingsvraagstukken teneinde recht de doen aan het individu, daarmee de levensmissie inzichtelijk te maken en vrij naar essentie te kunnen leven. Zelf-katharsis biedt concreet ondersteuning middels het navolgende:


Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren. Lees verder

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’. Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise,  toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont. De werkelijke onophoudelijke pandemie is naar ons inzicht dan ook (geïnstitutionaliseerd) narcisme, psychopathie en sociopathie welke resulteert in de grootst mogelijke vormen van onrecht.  

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan.  Lees verder

Katharsis biedt één-op-één sessies aan welke personen ondersteunt bij uiteenlopende zingevingsvraagstukken en heft hiertoe eventuele blokkerende ‘problematiek’ die hier aan ten grondslag ligt concreet op. Voorts wordt op grond van hetgeen vastgesteld concreet richting verschaft zodat er vanuit eigen essentie gewerkt kan worden. De één-op-één sessies worden, op grond van het deponeerde vraagstuk, behandeld door de daartoe bestemde (ervarings)deskundige. Katharsis werkt in dit verband zowel met ervaringsdeskundigen als wetenschappelijk opgeleide humanistici. De sessies zijn volstrekt confidentieel van aard en vinden plaats op een datum, tijdstip en locatie naar voorkeur.  

Katharsis Academy biedt (onderwijs)programma’s en gepersonaliseerde trajecten aan. Een overzicht hiertoe treft u op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend één en ander kunnen bespreken.

 

 

VRAAG DE BROCHURE AAN