F

Frankfurter Schule

De Frankfurter Schule is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaan uit het Frankfortse Institut fur Sozialforschung.Tot de Frankfurter Schule behoorden in die jaren o.a. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm en Walter Benjamin. Bovengenoemde maatschappij kritische wetenschappers (sociologen, psychologen en filosofen) verbinden ideeën van Hegel…

Fenomenologie

Fenomenologie betreft een benadering in de filosofie die is ontstaan op de grens van de 19e en 20e eeuw welke zich ten doel stelt het beschrijven en classificeren van het ‘fainomenon’ (verschijnsel). Ofwel gaat het om de werkelijkheid zoals deze verschijnt in concrete ervaring. De beschrijving geschiedt zoveel als mogelijk onafhankelijke van…

First Folio

Verzamelde toneelstukken van ‘Shakespeare’ uitgegeven in Londen door collega-toneelschrijvers Herminges en Condell 17 jaar na het overlijden van toneelspeler Shaksper uit Stratford in 1617.

Fama Fraternitatis

Een Rozenkruisersgeschrift waarin de tijd rijp wordt geacht om de mensheid op te roepen verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele geschapen wereld. De Fama was gericht aan de heersers en geleerden van Europa en ging in op de vraag ‘hoe de tekortkomingen van de kerk en van de gehele moraalfilosofie…