LEGAL 


Katharsis Legal ondersteunt legal professionals bij uiteenlopende vraagstukken, en eventuele samenhangende blokkerende problematiek, teneinde legal professionals naar eigen essentie en duurzaam te laten functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis en inzichten uit de humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Katharsis Legal levert legal professionals ondersteuning op de navolgende gebieden:

COUNSELING
Katharsis biedt één-op-één sessies aan welke legal professionals ondersteunt bij uiteenlopende vraagstukken en heft, zoals eerder gesteld, hiertoe eventuele blokkerende problematiek die hieraan ten grondslag ligt op. Voorts wordt op grond van hetgeen vastgesteld concreet richting verschaft zodat er vanuit eigen essentie, in het kader van normatieve professionaliteit, gewerkt kan worden.
De één-op-één sessies worden, op grond van het deponeerde vraagstuk, behandeld door de daartoe bestemde (ervarings)deskundige. Katharsis werkt in dit verband zowel met ervaringsdeskundigen als wetenschappelijk opgeleide professionals. De sessies zijn volstrekt confidentieel van aard en vinden plaatst op een datum, tijdstip en locatie naar voorkeur.

BRAINSTORMSESSIES
Net als vele legal professionals, weet Katharsis ook dat de praktijk weerbarstig is en dat als gevolg hiervan juist onrecht in de hand gewerkt kan worden. Katharsis legal schijnt dan ook licht op het recht vanuit Katharsis-perspectief, gecombineerd met een pallet aan kennis en (specifieke) ervaringen, om Legal professionals te ondersteunen bij complexe casussen. Concreet gesteld kan Katharsis Legal worden ingezet om mee te denken, mee te interpreteren van rechtsregels welke verband houden met de specifieke casus, teneinde recht te doen aan het individu in kwestie alsook de Legal professional te ondersteunen bij het opstellen en extra kracht bij zetten van vertogen. De specialisatie van Katharsis legal is hierbij gelegen in zaken waarbij de belangen worden behartigd van slachtoffers.

ONDERWIJSPROGRAMMA’S VOOR LEGAL PROFESSIONALS
Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor legal professionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.