Behaviorisme

Basisuitgangspunten van het behaviorisme op basis van Watson, Pavlov en Skinner: 1. Behavioristen stellen objectiviteit centraal, ze richten zich uitsluitend op waarneembaar gedrag. Gevoelens, motivatie en dergelijke worden niet bestudeert, daar de opvatting is dat deze niet wetenschappelijk te vast te stellen is.2. Leerprocessen staan centraal, het gaat niet om…

Beginselenethiek

Een handeling is moreel juist als deze overeenstemt met een in zichtzelf geldende morele regel (wet, norm of beginsel), ongeacht de gevolgen van de handeling.