P

Positieve psychologie

Positieve psychologie betreft de jongste ontwikkeling onder de psychologische stromingen.De term en samenhangende inhoud verscheen door een artikel van Martin Seligman: Building human strength: Psychology’s forgotten mission.In de functie van president van de American Psychological Asscociation constateert hij daarin dat de (Amerikaanse) psychologie zich vooral gericht heeft op het begrijpen…

Percept

Dit betreft het betekenisvolle product van perceptie; dikwijls een beeld dat geassocieerd wordt met concepten, herinneringen aan gebeurtenissen, emoties en motieven. Derhalve niet alleen een sensatie, maar ook de betekenis die daarmee samenhangt.

Het pragmatisme

Het pragmatisme betreft een wetenschappelijke en filosofische stroming die erdoor gekenmerkt wordt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie. Een ander typisch kenmerk is dat ze stelt dat de waarheid van een theorie of een wet daarin bestaat dat ze bevestigd wordt in de praktijk…

Passief pluralisme

Passief pluralisme betekent eenvoudig uitgedrukt de idee dat desinteresse en neutraliteit de (beste) manier is om met levensbeschouwelijke diversiteit om te gaan. “Leven en laten leven” is dan het devies. Men spréékt met andersdenkenden niet over levensbeschouwingen of het levensbeschouwelijke (of indien wél enkel met gelijkgezinden), maar tolereert elkaar ‘passief’.…