CORPORATE


Katharsis Corporate ondersteunt bedrijven bij diverse vraagstukken teneinde bedrijven en professionals duurzaam succesvol te laten opereren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis en inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bedrijfswetenschappen en humanistiek, de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Dit wordt voorts aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie.
Katharsis Corporate levert ondersteuning op de navolgende gebieden:

ORGANISATIEADVIES 
Om een transitie succesvol te realiseren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Corporate concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)definiëren van de visie, missie en samenhangende identiteit
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van leiderschap(stijl)
  • Het begeleiden en ondersteunen van directie, managers en medewerkers gedurende verandertrajecten 

EXECUTIVE COUNSELLING
Kathasis ondersteunt directeuren en managers bij geestelijke en emotionele vraagstukken in zowel zakelijke als privé-matige context. Geen vraagstuk in dit verband is ons onbekend. Wij bieden niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar bieden tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context.  

MEDIATION
Katharsis ondersteunt directies en ondernemers bij geschillen middels mediation.  
Concreet valt hierbij te denken aan:

  • Mediation bij integratie of separatie van een onderneming en hetgeen hiermee gepaard gaat
  • Mediation bij ernstige geschillen tussen directieleden onderling welke de continuïteit van de organisatie substantieel onderdruk zet

Onderwijsprogramma’s voor professionals en gepersonaliseerde trajecten voor professionals
Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor professionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.