Door Nomair van Wijk

De wereld is continu onderhevig aan ongekende veranderingen die de door de mens zelf gerealiseerd zijn, veelal gedreven vanuit een ‘strategisch zelf’.
Die veranderingen brengen een enorme (onnodige) complexiteit en problematiek met zich mee. Denk aan cyclisch voortwoekerende economische malaise, toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme. Dit zijn ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn en dan ook pressie uitoefenen op organisaties en bedrijven, en op de samenleving als geheel. Op individueel niveau kan een evident zichtbare toename vastgesteld worden van burnouts, zingevingvraagstukken, vervreemding en vergaande ‘psychosociale’ problematiek met alle gevolgen van dien.
We lijken vast te zitten in een mens-marginaliserend systeem die aantoonbaar ‘narc’ en ‘codependent’ dynamiek vertoont.

Het lijkt er tevens op dat de door de mens geaccumuleerde kennis volstrekt in de vergetelheid is geraakt, dan wel –bewust of onbewust– wordt miskend. Het gaat daarbij om onomstotelijke inzichten, wijsheden en de daarmee verbonden betekenissen ten aanzien van het leven, in het bijzonder de essentie daarvan, en –daarmee samenhangend– de essentie van de mens.
Katharsis Academy is echter van mening dat veel duurzame, eigentijdse antwoorden én oplossingen voor de hand liggen wanneer de essentie(s) van het leven en de mens centraal worden gesteld, evenals de facetten die hiermee gepaard gaan. Deze essenties dienen consistent als uitgangspunt worden genomen in denken, voelen en handelen. Daartoe is katharsis noodzakelijk.

Katharsis draagt enerzijds op fundamentele wijze bij aan de noodzakelijke bewustwording en ontwikkeling van eenieders essentie. Anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol binnen organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, het bedrijfsleven, en de samenleving als geheel. Door de katharsis tweeledig te laten gelden, wordt recht gedaan aan de essentie van het individu, daarmee de ‘ontwikkeling’ daarvan, leveren we contextgebonden handvatten aan organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen en bedrijven én dragen we direct bij aan een rechtvaardige en duurzame gemeenschap.

Katharsis Academy beschouwt het dan ook als haar taak recht te doen aan het individu en daarmee een wezenlijke en duurzame bijdrage te leveren aan organisaties, bedrijven en samenleving als geheel. Katharsis Academy verricht dit door middel van haar  gesegmenteerde activiteiten.

Indien u wilt weten wat katharsis voor u betekent en hoe uzelf, of uw organisatie daarbij baat kan hebben, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ook uw gegevens achterlaten en wij nemen vervolgens contact met u op.

VRAAG DE BROCHURE AAN