I

Immanent frame van Taylor

Dit betreft een staat waarin veel hedendaagse westerse samenlevingen zijn beland. Geen buitensluiting van alles wat met transcendentie heeft te maken, maar juist nieuwe verbindingen (en spanningen) tussen immanentie en transcendentie.

Ibn Rushd (Averroes)

Ibn Rushd (Averroes) was een islamitische jurist, arts en filosoof. Hij was een vrijdenker en protesteerde tegen moderne fundamentalisten. Hij betoogde dat filosofie in antieke en middeleeuwse tijd de natuurwetenschappen in sluit. De vraag die centraal staat is of het beoefenen van wetenschap volgens de Koran geoorloofd is en misschien…

Inclusief humanisme

Humanisme als een open, dialogische en verdraagzame levensbeschouwing die naar zijn inhoud niet alleen te vinden is buiten godsdiensten, religies, kerken en dergelijke, maar ook daarbinnen.

Immanent frame

Immanent frame van Taylor: Een staat waarin veel hedendaagse westerse samenlevingen zijn beland. Geen buitensluiting van alles wat met transcendentie heeft te maken, maar juist nieuwe verbindingen (en spanningen) tussen immanentie en transcendentie.

Institutional sociology of science

De ‘institutional sociology of science’, oorspronkelijk gebaseerd op het werk van Robert K. Merton, was er vooral op gericht om te komen tot wetenschappelijke procedures gericht op het zo veel mogelijk uitbannen van vooroordelen en vooringenomenheid, met als ideaal de objectieve waardevrije wetenschap.Onderzoek richt zich op stratificatie van wetenschap over…