TESTIMONIALS

”Katharsis Corporate, in het bijzonder Nomair, heeft ons bijgestaan middels mediation. Nomair is in staat het onzichtbare zichtbaar te maken en hier betekenis aan te verlenen. Dit heeft ertoe geleid dat de ontvlechting van onze BV met zeer veel helderheid, rust en een duidelijk toekomstperspectief voor beide DGA’s heeft kunnen plaatsvinden.”
Een directeur van een B.V. uit Rotterdam-Noord (80 FTE)
”Na het vastleggen van de statuten van onze stichting hebben wij Katharsis ingeschakeld om op basis hiervan passend beleid op te stellen. De sessie was erg verhelderend en heeft vele onzekerheden weggenomen.”
Een bestuurder van een stichting in de regio Gelderland
”Als strafrechtadvocaat word ik veelvuldig geconfronteerd met verschrikkelijke feiten. Dat gaat mij niet in de koude kleren zitten. Katharsis heeft mij niet alleen een luisterend oor geboden, maar ook geholpen bij het verwerken van bepaalde emoties zonder mijzelf te verloochenen.”
Een strafrechtadvocaat uit Noord Nederland
”Katharsis Academy heeft mij enorm geholpen met vraagstukken waar ik jaren lang mee worstelde. Niet alleen heb ik hierdoor inzicht gekregen in mijn belemmerende patronen, maar het consult dat hieraan verbonden was heeft mij ook daadwerkelijk getransformeerd. Ik ben jullie zeer erkentelijk!”
Een Sr. Manager van een top 500 bedrijf die kampte met ernstige burnout-klachten