KATHARSIS

 

 

 

 

Door de redactie

Grieks: zuivering, reiniging, loutering

Katharsis betekent voor ons geestelijke en emotionele reiniging, inhoudende het ontdoen van opvattingen, gevoelens, emoties, en samenhangende handelingen, welke contrasterend werken, in zowel persoonlijke als zakelijke context, teneinde vrij naar essentie te kunnen leven als opereren.

Katharsis Academy bewerkstelligt bovengenoemde, aan de hand van de vraag en via segmenteerde activiteiten, door primair gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de humanistiek en zijnsoriëntatie.

Een aantal fundamentele, maar niet gelimiteerde, uitgangspunten kunnen worden geformuleerd die centraal staan in de opvattingen, en derhalve de activiteiten, van Katharsis Academy:

Wereldbeschouwingen worden door ons als contextueel aangemerkt en zijn door de mens gecreëerd
Ieder aspect in het leven en van het leven dient bewust te worden erkend
Wij stellen de mens centraal
Wij beschouwen de mens in beginsel dialogisch van aard en stellen dialoog centraal
Wij zijn van mening dat in ieder mens in beginsel een zeker 'untapped potential' schuilt
Wij zijn van mening dat ieder mens een eigen deconstructionistische en zelfs destructieve ‘leerroute’ in het leven heeft af te leggen
Aan eenieder als individu, met inbegrip van gevoelens en emoties, dient op zijn of haar niveau, recht te worden gedaan
Eenieder dient in beginsel als uniek en onvervangbaar individu te worden beschouwd alwaar we liefhebbend en zorgzaam mee dienen om te gaan
Wij beschouwen niet ieder mens als gelijk en gelijkwaardig
Wij stellen betekenis centraal
Wij verwerpen in beginsel iedere vorm van 'abuse'
Wij pleiten voor een ‘narc free society'
Wij pleiten voor het toepassen van een 'Law of parties'

 

Indien u meer wilt weten over katharsis in filosofische, wetenschappelijke en/of praktische zin, wat katharsis voor u betekent en hoe uzelf, of uw organisatie daarbij baat kan hebben, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

VRAAG DE BROCHURE AAN