OVERHEID


Katharsis Overheid ondersteunt overheidsorganen bij diverse vraagstukken teneinde organisaties binnen dit umfeld, en samenhangende professionals, duurzaam te laten functioneren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen, zijnsoriëntatie en humanistiek. Laatstgenoemde betreft de wetenschap achter het humanisme welke filosofie, sociologie, psychologie en zingeving omvat. Katharsis Overheid levert ondersteuning op de navolgende gebieden:

BELEIDS- EN ORGANISATIEADVIES
Om beleid op duurzame wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle organisatiedomeinen, en betrokken actoren, op elkaar zijn afgestemd en vanuit essentie werken. Om dit te realiseren levert Katharsis Overheid concrete ondersteuning bij zaken als:

  • Het ondersteunen bij het (her)formuleren van beleid
  • Het toetsen van beleid op implicaties en haalbaarheid
  • het operationeel vormgeven van het beleid
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie op grond van beleid
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuurs- en leiderschap(stijl)
  • Het (bege)leiden en ondersteunen van bestuurders, managers en overheidsprofessionals gedurende (verander)trajecten

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
Katharsis biedt gevarieerde kennis en expertise op tal van maatschappelijke thema’s.
Thema’s worden aangevlogen met een breed pallet aan wijsheden en worden ingezet om thema’s, en samenhangende doelstellingen, op een duurzame wijze te verwezenlijken.
Hiertoe worden beproefde methodieken ingezet.

COUNSELING VOOR OVERHEIDSPROFESSIONALS
Kathasis ondersteunt directeuren, managers en overheidsprofessionals bij geestelijke vraagstukken alsook vraagstukken ten aanzien van normatieve professionaliteit. Geen vraagstuk is ons onbekend. Katharsis biedt niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar biedt tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. Ook hiertoe wordt gebruik gemaakt van beproefde katharsis-methodieken.

MEDIATION
Katharsis ondersteunt overheidsinstellingen en professionals bij geschillen middels mediation. Onze specialisatie bevindt zich op het navolgende terreinen:

  • Mediation bij formele en informele geschillen op bestuursniveau, unitniveau, operationeelniveau en hetgeen hiermee gepaard gaat

ONDERWIJSPROGRAMMA’S VOOR OVERHEIDSPROFESSIONALS
Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor overheidsprofessionals aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, of wanneer u meer wilt weten omtrent de Katharsis-uitgangspunten en samenhangende methodieken, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.