Redactie

In hoeverre is Dubai belastingvrij?

In hoeverre is Dubai belastingvrij? Velen voelen zich enorm aangetrokken tot Dubai vanwege carrièremogelijkheden, belastingvrije inkomsten en een prettig klimaat om maar iets te noemen.Al decennialang is Dubai tevens een magneet voor investeerders en ondernemers, en scoort het hoog op buitenlandse directe investeringsindices. Ondanks het feit dat Dubai geen inkomstenbelasting…

Proces Wilders

Proces Wilders Het politieke vechtproces Wilders-I. In deze zaak vochten juristen en politici elkaar de tent uit vol in het oog van de media, geregisseerd door de naamgever van de zaak. In de eerste aflevering staat de aanloop naar de rechtszaak centraal. https://www.youtube.com/watch?v=d6cI–9I8wM&t=31shttps://youtu.be/q9GlkpGLB-whttps://youtu.be/J9dPDltj9-w

Needle spiking

Needle spiking is het fenomeen waarbij iemand jou stiekem een prik of injectie geeft – of zou geven – met drugs of medicatie, waardoor je een verdoofd of gedesoriënteerd gevoel krijgt. Vaak is het doel daarbij om jonge vrouwen gewilliger te maken voor seksuele activiteiten of om mensen te kunnen…

Corporate kosmologie

Kosmologie ordent het het buitengewone. Bij corporate kosmologie gaat het over het buitengewone, het onverklaarbare en het buitenculturele in organisaties.Corporate kosmologie kan worden ingezet teneinde: 1. de omgang met het buitengewone te duiden, als een manier van kijken waarop mensen in organisaties omgaan met het buitengewone en onverklaarbare; 2. interventies…

Cognitieve empathie

Bij cognitieve empathie gaat het erom dat de persoon waar het betrekking op heeft mee denkt vanuit het hoofd. Er is dus geen sprake van werkelijk inleven of meevoelen.Het gaat hier slechts om de ander cognitief te begrijpen.Wij noemen dit fake empathie en beschouwen dit in vele gevallen als gevaarlijk,…

Stap niet zomaar in een VOF of BV

Stap niet zomaar in een VOF of BV Het afgelopen jaar worden wij frequent benaderd om organisaties met een geschil tussen vennoten bij te staan middels mediation.De casussen hebben, tegen verwachting in, doorlopend hetzelfde karakter; bij elkaar gekomen ZZP-ers, en andere ondernemers, die gezamenlijk een propositie van een product en/of dienst…

Coercive control

Coercive control, ofwel dwingende controle, is de term voor geestelijke en/of fysieke dwang welke schuil gaat achter charmant, amicaal of zelfs normatief optreden. Coercive control is veelal moeilijk te herkennen van buitenaf, doordat de dader ‘vriendelijk’, ‘normaal’ of ‘normatief’ gedrag laat zien. Dwang is vaak niet openlijk, maar dikwijls verborgen…

Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel…