Cognitieve empathie

Bij cognitieve empathie gaat het erom dat de persoon waar het betrekking op heeft mee denkt vanuit het hoofd. Er is dus geen sprake van werkelijk inleven of meevoelen.Het gaat hier slechts om de ander cognitief te begrijpen.Wij noemen dit fake empathie en beschouwen dit in vele gevallen als gevaarlijk,…

Stap niet zomaar in een VOF of BV

Stap niet zomaar in een VOF of BV Het afgelopen jaar worden wij frequent benaderd om organisaties met een geschil tussen vennoten bij te staan middels mediation.De casussen hebben, tegen verwachting in, doorlopend hetzelfde karakter; bij elkaar gekomen ZZP-ers, en andere ondernemers, die gezamenlijk een propositie van een product en/of dienst…

Coercive control

Coercive control, ofwel dwingende controle, is de term voor geestelijke en/of fysieke dwang welke schuil gaat achter charmant, amicaal of zelfs normatief optreden. Coercive control is veelal moeilijk te herkennen van buitenaf, doordat de dader ‘vriendelijk’, ‘normaal’ of ‘normatief’ gedrag laat zien. Dwang is vaak niet openlijk, maar dikwijls verborgen…

Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel…

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’.Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties.Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving…

Kohlbergs theorie inzake morele ontwikkeling en oordeelsstructuren

Kohlbergs theorie inzake morele ontwikkeling en oordeelsstructuren Door de redactie De centrale stelling van Kohlberg (1984) luidt dat de ontwikkeling van morele oordeelstructuren universeel is, inhoudende niet afhankelijk is van culturele factoren, geslacht, sociale klasse en dergelijke. Voorts stelt hij dat deze noodzakelijk en in volgorde verlopen via een zevental…

Fenomenologie volgens Husserl

Fenomenologie volgens Husserl Door Nomair van Wijk In Logische Untersuchungen stelt Husserl de fenomenologie voor als een zuiver immanente beschrijving van de gegevens van de innerlijke aanschouwing, welke een beschrijving betreft van de oorspronkelijke wezenssamenhangen en dus niet de empirische feiten. Ofwel, zij is een wetenschap welke op de zaken zelf is…

Rechtvaardigheid volgens Plato

Rechtvaardigheid volgens Plato Door Nomair van Wijk In Plato’s, Griekse filosoof en schrijver (Athene, ca 427 v. Chr), socratische discours van de Staat (Πολιτεία Politeia) wordt het fundament gelegd ten aanzien van de politieke filosofie, ethiek en ideeënleer. In ‘de Staat’ debatteert Socrates met diverse gesprekspartners over de ideale staat en het…

Humanistische psychologie

De humanistische psychologie werd begin jaren zestig van de vorige eeuw gepresenteerd als de ‘derde weg’ of ‘derde kracht’.Humanistische psychologie was een reactie op de psychoanalyse en het behaviorisme. Humanistische psychologie ontstond vrijwel gelijktijdig met de cognitieve psychologie.Humanistische psychologie kent een zevental uitgangspunten welke onderstaand zijn weergegeven. 1. In de…