Alogon

Alogon (Grieks), het onuitspreekbare, het onlogische (irrationeel) en het onmeetbare, zo werden de rationele nummers genoemd door de Griekse filosofen Pythagoras en Plato.