Blog

Cognitieve Psychologie volgens Beck

Cognitieve Psychologie volgens Beck kent de navolgende basisuitgangspunten:

1. De ‘black box’, de hersenprocessen staan centraal.
2. De cognitief psycholoog stelt zich de vraag wat de motivaties zijn voor iemands gedrag.
3. Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat hierbij informatieverwerking centraal.
4. Mensen worden beschouwd als actieve en creatieve wezens die zelfstandig richting kunnen geven aan hun leven.
5. Er wordt uitgegaan van een substantieel verschil tussen mens en dier. Mensen maken gebruik van symbolen, kunnen denken en stellen.
6. Er wordt ook uitgegaan van een wezenlijk verschil tussen kinderen en volwassenen. Typische cognitieve vermogens zoals symbolisch denken, het gebruik van taal, herinneren en problemen oplossen zijn bij kinderen afwezig of nog in ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *