NON PROFIT


Katharsis Non Profit ondersteunt non profit gerelateerde organisaties bij diverse vraagstukken teneinde de organisatie, bestuurders en professionals stabiel en duurzaam te laten opereren. Dit verrichten we door gebruik te maken van kennis, inzichten, en samenhangende methodieken, uit de bestuurswetenschappen, humanistiek, aangevuld met inzichten uit de zijnsoriëntatie. Katharsis draagt samen met u graag bij aan een gedegen bestuur en hetgeen hiermee samenhangt. Katharsis levert in dit verband de navolgende diensten:

BELEIDSADVIES
Een helder, gedragen en realistisch beleid is voor iedere non profit organisatie een must wil ze haar bestaansrecht op een duurzame manier waarborgen. Om dit te realiseren levert Katharsis ondersteuning bij zaken als:

  • Het (her)definiëren van de visie, missie en beleidsmatige uitgangspunten
  • Het zowel theoretisch als praktisch (her)inrichten van de organisatieconfiguratie
  • Het converteren van beleidsmatige uitgangspunten naar de praktijk
  • Het (her)definiëren van HR-beleid en verbonden HR- instrumenten
  • Het (her)definiëren van bestuursstijlen
  • Het begeleiden en ondersteunen van bestuurders, stafleden en medewerkers gedurende verandertrajecten

COUNSELING VOOR BESTUURDERS
Kathasis ondersteunt bestuurders bij geestelijke en emotionele vraagstukken in zowel zakelijke als privé-matige context. Geen vraagstuk in dit verband is ons onbekend. Wij bieden niet alleen een werkelijk luisterend oor, maar bieden tevens concrete en werkbare oplossingen die recht doen aan zowel de essentie van de persoon als de context. We maken hierbij gebruik van beproefde katharsis-methodieken. 

MEDIATION
Katharsis ondersteunt bestuurders bij geschillen middels mediation. Primair biedt Katharsis mediation aan ingeval sprake is van geschil(len) tussen bestuursleden onderling welke de continuïteit van de organisatie substantieel onder druk zet.

ONDERWIJSPROGRAMMA’S VOOR BESTUURDERS
Katharsis Academy biedt tevens onderwijsprogramma’s en gepersonaliseerde trajecten voor bestuurders aan. Deze treft u aan op de programmapagina.

Indien u een vraagstuk hebt, maar niet zeker weet of Katharsis Academy u hierbij kan ondersteunen, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we geheel confidentieel en vrijblijvend de casus kunnen bespreken.