M

Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel…

Paul Feyerabends methodologische anarchisme

Feyerabend beweert dat wetenschap in wezen een anarchistische exercitie is. Er is niets mis met de wetenschappelijke methode van kennisverwerving, echter is het alleen niet de enige methode en dienen ook andere methoden te worden gebruikt. Dit is het belangrijkste punt van Feyerabend wat gemakkelijk verkeerd opgevat kan worden. Dit…

Morele vorming volgens Aristoteles

Een goede intuïtie ontstaat door morele vorming, aldus Aristoteles.Wanneer Aristoteles het heeft over  morele vorming, dan heeft hij het in de eerste plaats over de didactische waarde van wetten voor volwassenen. Daarnaast is er vorming in de familie. ‘Wanneer de gemeenschap de opvoeding laat liggen mag elk het tot zijn…

Metamodernisme

Metamodernisme suggereert hoe we onszelf en de beschaving voorbij modernisme en postmodernisme kunnen brengen naar een nieuw kader van betekenis en zingeving.

Macrohistorici

Macrohistorici kijken naar de geschiedenis van maatschappelijke systemen als geheel, volgens de grote lijnen van die ontwikkeling in de tijd en proberen die te begrijpen vanuit grotere, onderliggende krachten.

Metafysica

Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de wetenschappen omdat die uitgaan van een zekere aanname over de…