N

Needle spiking

Needle spiking is het fenomeen waarbij iemand jou stiekem een prik of injectie geeft – of zou geven – met drugs of medicatie, waardoor je een verdoofd of gedesoriënteerd gevoel krijgt. Vaak is het doel daarbij om jonge vrouwen gewilliger te maken voor seksuele activiteiten of om mensen te kunnen…

Lijst van tien essentiële Capabilities volgens Nussbaum

De lijst van tien essentiële menselijke vermogens volgens Martha Nussbaum: Leven: de mogelijkheid om een menswaardig leven van normale duur te leiden. Lichamelijke gezondheid: de mogelijkheid op goede gezondheid, inclusief goede voeding, onderdak en voortplantingsmogelijkheden. Lichamelijke integriteit: de mogelijkheid op een zich vrij kunnen verplaatsen, beschermd te worden tegen (seksueel…

Narc abuse

Narc abuse, ofwel narcistisch misbruik, betreft een hyperoniem voor het doelbewust psychologisch, financieel, seksueel en fysiek misbruiken van anderen door iemand met narcistische trekken of die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis.