Lijst van tien essentiële Capabilities volgens Nussbaum

De lijst van tien essentiële menselijke vermogens volgens Martha Nussbaum: Leven: de mogelijkheid om een menswaardig leven van normale duur te leiden. Lichamelijke gezondheid: de mogelijkheid op goede gezondheid, inclusief goede voeding, onderdak en voortplantingsmogelijkheden. Lichamelijke integriteit: de mogelijkheid op een zich vrij kunnen verplaatsen, beschermd te worden tegen (seksueel…

Narc abuse

Narc abuse, ofwel narcistisch misbruik, betreft een hyperoniem voor het doelbewust psychologisch, financieel, seksueel en fysiek misbruiken van anderen door iemand met narcistische trekken of die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis.