Blog

Corporate kosmologie

Kosmologie ordent het het buitengewone. Bij corporate kosmologie gaat het over het buitengewone, het onverklaarbare en het buitenculturele in organisaties.
Corporate kosmologie kan worden ingezet teneinde:

1. de omgang met het buitengewone te duiden, als een manier van kijken waarop mensen in organisaties omgaan met het buitengewone en onverklaarbare;

2. interventies voor veranderingen te ontwerpen, als toolbox voor verandering en als leidraad voor organisatie-interventies. 

LITERATUUR
Braun, D. & Kramer, J. (2015). De Corporate Tribe: organisatielessen uit de antropologie. Vakmedianet Deventer.