Blog

Cognitieve empathie

Bij cognitieve empathie gaat het erom dat de persoon waar het betrekking op heeft mee denkt vanuit het hoofd. Er is dus geen sprake van werkelijk inleven of meevoelen.
Het gaat hier slechts om de ander cognitief te begrijpen.
Wij noemen dit fake empathie en beschouwen dit in vele gevallen als gevaarlijk, omdat veelal zichtbaar is dat bij cognitieve empathie de verkregen informatie van een persoon vaak misbruikt wordt.
Cognitieve empathie is iets wat onder andere vaak zichtbaar is bij sociopaten, psychopaten en narcisten.