ENCYCLOPEDIE

Op deze pagina treft u een overzicht van definities, termen, en samenhangende betekenissen, die worden gebruikt in de kennisdocumenten van Katharsis Academy. De pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Ethisch monisme

Dit betreft het standpunt dat zegt dat er slechts één van iets is. Ofwel dat er 1 supreme rule is dat als basis geldt voor moraliteit. Het omvat 2 eigenschappen: absoluut en het is fundamenteel.

Lees verder

Diskurs

Principiële discussie waarin de normen omtrent wat waar, juist en waarachtig is opnieuw worden vastgesteld. ‘Diskurs’ is een gesprek waarin nieuwe criteria worden geformuleerd omtrent waarheid, juistheid en waarachtigheid. Deze moeten intersubjectief geldig zijn, dat wil zeggen door de gespreksdeelnemers als geldend worden erkend. Implicatie: normen liggen niet vast, maar

Lees verder

Concilie van Nicea (325 n.Chr.)

Tijdens dit concilie werd de institutionele katholieke kerk gevormd. Er was nu een universele christelijke geloofsopvatting, de catechismus, waarin de gelovigen werden geacht zich verenigd te weten. Er was geen ruimte meer voor individuele opvattingen en dus ook niet voor diversiteit. Met dit concilie werd de individuele religieuze beleving van

Lees verder

Secularisering

Secularisering is niet een algemene condition humaine, maar een historisch proces dat wordt geassocieerd met de ontwikkelingen in de Europese geschiedenis na de middeleeuwen (opkomende moderne tijd). 

Lees verder

Eudaimonia

Het Griekse woord Eudaimonia betekent geluk of gelukzaligheid. Het gaat hier om het streven naar het goede leven (Aristoteles).

Lees verder

Wederkerigheidsbeginsel

Handel zo dat je de mensheid, zowel in je eigen persoon als in de persoon van ieder ander, tegelijkertijd altijd ook als doel en nooit enkel als middel gebruikt.

Lees verder

Beginselenethiek

Een handeling is moreel juist als deze overeenstemt met een in zichtzelf geldende morele regel (wet, norm of beginsel), ongeacht de gevolgen van de handeling.

Lees verder

Agora

De agora was in de Griekse oudheid de centrale plek waar het maatschappelijk leven zich afspeelde. Op het marktplein vonden handel, de volksvergaderingen en allerlei evenementen plaats. Het was ook de plek waar mensen elkaar troffen om met elkaar te praten over het (samen)leven. De agora bood daarmee de vrije

Lees verder

Constructionisme

Constructionisme richt zich op het individu en diens waarheid en constructivisme op het construct gemaakt door de samenleving.

Lees verder

Immanent frame

Immanent frame van Taylor: Een staat waarin veel hedendaagse westerse samenlevingen zijn beland. Geen buitensluiting van alles wat met transcendentie heeft te maken, maar juist nieuwe verbindingen (en spanningen) tussen immanentie en transcendentie.

Lees verder

Axiale wending

De axiale wending is een wending in de richting van emancipatie, individualisme, creativiteit en verantwoordelijkheid, snelle technologische vooruitgang, wetenschap, filosofie, vrije denken en de mythos gaat over op logos. Smalle bepaling axiale cultuur: 800-200 v. chr. Brede bepaling axiale cultuur: 1400 v. Cht. – 650 n. Chr.

Lees verder