Blog

Diskurs

Principiële discussie waarin de normen omtrent wat waar, juist en waarachtig is opnieuw worden vastgesteld.

‘Diskurs’ is een gesprek waarin nieuwe criteria worden geformuleerd omtrent waarheid, juistheid en waarachtigheid.

Deze moeten intersubjectief geldig zijn, dat wil zeggen door de gespreksdeelnemers als geldend worden erkend.

Implicatie: normen liggen niet vast, maar worden in gesprekken vastgelegd, in een discussie waarin men elkaars mening respecteert, en waarin macht geen rol speelt (‘machtsvrij Diskurs’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *