ENCYCLOPEDIE

Op deze pagina treft u een overzicht van definities, termen, en samenhangende betekenissen, die worden gebruikt in de kennisdocumenten van Katharsis Academy. De pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Grooming

Grooming betreft het proces van handeling(en), verricht door de dader, die door middel van het winnen van vertrouwen een ander individu doelbewust in een kwetsbare positie manoeuvreert teneinde de persoon te gebruiken/misbruiken.

Lees verder

Morele vorming volgens Aristoteles

Een goede intuïtie ontstaat door morele vorming, aldus Aristoteles.Wanneer Aristoteles het heeft over  morele vorming, dan heeft hij het in de eerste plaats over de didactische waarde van wetten voor volwassenen. Daarnaast is er vorming in de familie. ‘Wanneer de gemeenschap de opvoeding laat liggen mag elk het tot zijn

Lees verder

Cerebral narc

Cerebral narc, ofwel een cerebraal narcist, is een persoon die narcistische voeding (narc supply) krijgt door te pronken met zijn of haar intellectuele capaciteiten. Met name cerebrale narcisten oefenen hun macht uit en krijgen waardering door anderen te slim af te zijn.Kenmerkend voor deze personen zijn een gebrek aan empathie

Lees verder

Representativeness bias

Dit betreft foutieve heuristiek, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een persoon of gebeurtenis die tot een bepaalde categorie behoort, dan ook alle eigenschappen van die categorie bezit.

Lees verder

DARVO

DARVO is de afkorting voor “deny, attack, and reverse victim and offender”, ofwel ontkennen, aanvallen en omkeren van slachtoffer en dader. Het is een gebruikelijke manipulatiestrategie van psychologische misbruikers. De misbruiker ontkent dat het misbruik ooit heeft plaatsgevonden, valt het slachtoffer aan omdat de persoon probeert de misbruiker ter verantwoording

Lees verder

Availability bias

Dit betreft foutieve heuristiek waarbij de mogelijkheden worden inschat op basis van informatie uit eigen ervaring.

Lees verder

Het pragmatisme

Het pragmatisme betreft een wetenschappelijke en filosofische stroming die erdoor gekenmerkt wordt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie. Een ander typisch kenmerk is dat ze stelt dat de waarheid van een theorie of een wet daarin bestaat dat ze bevestigd wordt in de praktijk

Lees verder

Confirmation bias

Dit betreft de neiging om vooral aandacht te besteden aan gebeurtenissen die onze overtuigingen bevestigen en bewijs dat ze tegenspreekt negeren.

Lees verder

Hindsight bias

Dit betreft de neiging om na afloop van een gebeurtenis te twijfelen aan andermans beslissingen en te denken dat jij die van tevoren hebt zien aankomen.

Lees verder

Adaptability Quotient

Na IQ en EQ is er een nieuwe maatstaf voor intelligentie die rap aan populariteit wint: het Adaptability Quotient (AQ). Hierbij draait het niet om inzicht of emotie, maar om aanpassingsvermogen.

Lees verder

Esoterie volgens Antoine Faivre

Religiewetenschapper Antoine Faivre heeft een definitie van esoterie geformuleerd. Hij gaat hierbij in op vier formele overeenkomsten tussen de verschillende esoterische stromingen.Hij stelt allereerst dat esoterische bewegingen worden gekarakteriseerd door een gemeenschappelijk streven naar γνῶσις of gnôsis. Gnosis wordt in de esoterie begrepen als verlichtend inzicht in de waarheid over

Lees verder

Gestaltpsychologie

Gestaltpsychologie betreft een (kleine) holistische stroming in de psychologie. Het kan worden gedefinieerd als een denkrichting die gelooft dat het geheel van een object of patroon groter en belangrijker is dan zijn delen.

Lees verder