Universaliseringsbeginsel

Handel alleen via die maxime waarvan je tegelijkertijd zou willen dat ze een algemene wet wordt.