Kennisbank

Tacit knowledge (Polanyi)

Samenvallen van zintuiglijk waarnemen, lichamelijke sensitiviteit, voelen en denken tot een kennisbron die niet in taal is uit te drukken, maar wel tot expressie kan worden gebracht.