Tacit knowledge (Polanyi)

Samenvallen van zintuiglijk waarnemen, lichamelijke sensitiviteit, voelen en denken tot een kennisbron die niet in taal is uit te drukken, maar wel tot expressie kan worden gebracht.