Representativeness bias

Dit betreft foutieve heuristiek, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een persoon of gebeurtenis die tot een bepaalde categorie behoort, dan ook alle eigenschappen van die categorie bezit.