Kennisbank

Het pragmatisme

Het pragmatisme betreft een wetenschappelijke en filosofische stroming die erdoor gekenmerkt wordt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie. Een ander typisch kenmerk is dat ze stelt dat de waarheid van een theorie of een wet daarin bestaat dat ze bevestigd wordt in de praktijk (verificationisme). In het pragmatisme wordt de mens als handelend wezen centraal gesteld en waarbij handelen en denken in dienst staan van het oplossen van praktische problemen. Verdere  kenmerken van het pragmatisme zijn een functionele en consequentialistische inslag.

Er bestaat tevens een morele of religieuze variant welke de waarheid van metafysische opvattingen of van religieuze leerstellingen bevestigd ziet wanneer ze heilzaam blijken te zijn op zedelijk of moreel gebied én als ze daarin richtinggevend zijn.