Metamodernisme

Metamodernisme suggereert hoe we onszelf en de beschaving voorbij modernisme en postmodernisme kunnen brengen naar een nieuw kader van betekenis en zingeving.