Blog

Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.
Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel in persoonlijke relaties, houden er geen ideologische doelen op na en schuwen manipulatie van anderen op geen enkele wijze. Voorts missen ze affiniteit met conventionele concepten van moraliteit.
Machiavellisten houden er een aangepast geloofssysteem op na. Ze zien hun medemens als zwak, laf en makkelijk beĆÆnvloedbaar door externe druk. Voorgenoemde leidt dus ook daadwerkelijk tot manipulatief gedrag.
Moreel betwistbare tactieken om persoonlijke successen te boeken, zoals het gebruik van listen en bedrog in interpersoonlijke relaties, worden gedoogd of zelfs gepropageerd.
Personen die hoog scoren op machiavellisme worden doorgaans aardiger en persuasiever bevonden dan hun laag scorende tegenhangers. Deze uiterlijke schijn staat echter in contrast met de nefaste gevolgen die hun sociale interacties met zich meebrengen, zowel voor zichzelf als voor de mensen waarmee zij associƫren. Zo is machiavellisme is in sterke mate gecorreleerd met agressie en interpersoonlijke problemen. Machiavellisme hangt ook samen met psychopathie, narcisme en algemene persoonlijkheidsproblematiek. Tenslotte is er evidentie dat machiavellisten vaker blijk geven van een gebrekkig subjectief welzijn en een slecht gevoel van eigenwaarde.