R

Renaissance Humanisme

Het woord humanitas is in de oudheid al een gebruikte term. Het betekent medemenselijkheid. Het woord humanisme stamt dan ook af van het woord humanitas. Cicero heeft hier veel over geschreven. Rond 1350-1600 ontwaakt de Renaissance. De Renaissance grijpt terug op de oudheid. Francesco Petrarca, de eerste humanist, verdiepte zich…

Renaissance

In de renaissance als historisch tijdskader (ca. 1450 – 1600) werd de noodzaak sterk gevoeld door een prominente groep mensen om terug te keren naar Aristoteles en, meer algemeen, de klassieke Grieken en Romeinen.

Reformatie

De reformatie bracht een scheuring in de grote monoliet van de christelijke Kerk. Dehervormers gaven kritiek op de wereldlijke macht en de rijkdom van de Kerk en de Paus. De belangrijkste waren Luther, Calvijn. Later vocht ook Hendrik VIII het pauselijk gezag aan. De hervormers herbronden zich bij de Bijbel,…