Blog

Lijst van tien essentiële Capabilities volgens Nussbaum

De lijst van tien essentiële menselijke vermogens volgens Martha Nussbaum:

 1. Leven: de mogelijkheid om een menswaardig leven van normale duur te leiden.

 2. Lichamelijke gezondheid: de mogelijkheid op goede gezondheid, inclusief goede voeding, onderdak en voortplantingsmogelijkheden.

 3. Lichamelijke integriteit: de mogelijkheid op een zich vrij kunnen verplaatsen, beschermd te worden tegen (seksueel en huiselijk) geweld en om zich seksueel tevreden te kunnen stellen.

 4. Gevoel, verbeeldingskracht en denken: de mogelijkheid om op menselijke wijze gebruik te maken van gevoel, verbeeldingskracht en denken en om hierin onderwezen te worden. De mogelijkheid om artistieke, religieuze en wetenschappelijke werken te produceren en om vrij een eigen mening te kunnen uiten en religie te beoefenen. De mogelijkheid om plezier te ervaren en pijn te vermijden. De mogelijkheid op een vrij bewustzijn.

 5. Emoties: de mogelijkheid om te houden van, te treuren en verlangen, dankbaarheid en gerechte woede te ervaren.

 6. Praktische rede: de mogelijkheid om autonoom een eigen opvatting over het na te streven goede te vormen en om kritisch te reflecteren op je levensloop.

 7. Sociale verwantschap: de mogelijkheid om met en naar anderen toe te leven; de mogelijkheid om je te begeven in sociale interactie en je in te leven in andermans situatie. De mogelijkheid op zelfrespect en behandeld te worden als waardig mens, waarvan de waardigheid gelijk is aan die van de ander. Dit behelst voorzorg tegen discriminatie op basis van ras, religie etc.

 8. Andere soorten: De mogelijkheid om samen te leven met zorg voor en in relatie tot dieren, planten en de wereld van natuur.

 9. Spel: De mogelijkheid om te lachen, spelen en te genieten van recreatie.

 10. Beheersing van eigen omgeving:
  Politiek: de mogelijkheid om doeltreffend te participeren in politieke keuzes die betrekking hebben op je leven en om vrij mening te uiten en verbindingen aan te gaan.
  Materieel: de mogelijkheid om over vermogen en bezit te beschikken. De mogelijkheid om te beschikken over gelijke rechten met betrekking tot vermogen, bezit en het zoeken naar werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *