Nomologische kennis

Dit betreft kennis van wetmatigheden.