Kohlbergs theorie inzake morele ontwikkeling en oordeelsstructuren

De centrale stelling van Kohlberg (1984) luidt dat de ontwikkeling van morele oordeelstructuren universeel is, inhoudende niet afhankelijk is van culturele factoren, geslacht, sociale klasse en dergelijke. Voorts stelt hij dat deze noodzakelijk en in volgorde verlopen via een zevental stadia.  Kritisch hierbij is dat het indelingscriterium voor afzonderlijke stadia…

Fenomenologie volgens Husserl

In Logische Untersuchungen stelt Husserl de fenomenologie voor als een zuiver immanente beschrijving van de gegevens van de innerlijke aanschouwing, welke een beschrijving betreft van de oorspronkelijke wezenssamenhangen en dus niet de empirische feiten. Ofwel, zij is een wetenschap welke op de zaken zelf is afgestemd, zo luidt het hoofdbeginsel. Husserl maakt…

Rechtvaardigheid volgens Plato

In Plato’s, Griekse filosoof en schrijver (Athene, ca 427 v. Chr), socratische discours van de Staat (Πολιτεία Politeia) wordt het fundament gelegd ten aanzien van de politieke filosofie, ethiek en ideeënleer. In ‘de Staat’ debatteert Socrates met diverse gesprekspartners over de ideale staat en het betoog over de ideale staatsinrichting fungeert als…

Rechtvaardigheid volgens Aristoteles

In de Ethica Nicomachea (ēthiká Nikomácheia) staat de deugdedenethiek centraal en neemt een zeer prominente positie in binnen het oeuvre van Aristoteles. Het goede heeft prioriteit ten opzichte van het juiste en het goede houdt in dat mensen in staat zijn hun natuur te verwerkelijken, en de vermogens die daarmee samenhangen, kunnen ontwikkelen. Aristoteles…

Driecomponentenmodel van organizational commitment

Er zijn veel verschillende definities van organizational commitment vast te stellen in de literatuur. Allen en Meyer (1990) omschrijven organizational commitment als ‘een psychologische staat die een medewerker aan de organisatie verbindt’. Traditioneel werd binnen de vele definities een onderscheid gemaakt tussen ‘behavioral commitment’ en ‘attitudinal commitment’. De eerste vorm kijkt hoe een medewerker…