G

Grooming

Grooming betreft het proces van handeling(en), verricht door de dader, die door middel van het winnen van vertrouwen een ander individu doelbewust in een kwetsbare positie manoeuvreert teneinde de persoon te gebruiken/misbruiken.

Gestaltpsychologie

Gestaltpsychologie betreft een (kleine) holistische stroming in de psychologie. Het kan worden gedefinieerd als een denkrichting die gelooft dat het geheel van een object of patroon groter en belangrijker is dan zijn delen.

Gaslighting

Gaslighting¬†is een subtiele vorm van psychologische manipulatie¬†waarbij de dader doelbewust het slachtoffer c.q. tegenstander mentaal tracht te destabiliseren. Dit tracht de dader te bewerkstelligen door bij het slachtoffer twijfel te zaaien aan het eigen gezonde verstand. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard ontkennen of exact het tegendeel beweren van de…

Het goede leven volgens Dohmen

Joep Dohmen heeft een belangrijke rol gespeeld in de introductie van de levenskunst in het Nederlands taalgebied.Zijn bloemlezing van teksten van grote filosofen over het goede leven (Dohmen, 2002) presenteerde de levenskunst als een filosofisch thema door de eeuwen heen. Enkele jaren later publiceerde Dohmen zijn eigen levenskunst-filosofie (Dohmen, 2007).…

Griekse Filosofie

De filosofie brengt geen verhaal maar een rationeel verantwoordeuiteenzetting. In plaats van feiten uit de oertijd moeten er harde bewijzen naar voren worden gebracht. De monoloog maakt plaats voor een dialoog. De mythe verdraagt geen discussie.De filosofie daarentegen bouwt zijn redenering op met argumenten pro en contra (vb. de dialogen…