Blog

Griekse Filosofie

  • De filosofie brengt geen verhaal maar een rationeel verantwoorde
    uiteenzetting. In plaats van feiten uit de oertijd moeten er harde bewijzen naar voren worden gebracht.
  • De monoloog maakt plaats voor een dialoog. De mythe verdraagt geen discussie.De filosofie daarentegen bouwt zijn redenering op met argumenten pro en contra (vb. de dialogen van Socrates en Plato).
  • De collectieve traditie wordt aangevochten ten voordele van het individuele
    bewustzijn. Het individu wordt op zichzelf geplaatst en moet zich via de rede
    ontvoogden van de machten die hem domineerden.
  • De mens beheerst het gebeuren. Hij wordt onafhankelijk van de grillige goden uit de mythologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *