Gaslighting

Gaslighting is een subtiele vorm van psychologische manipulatie waarbij de dader doelbewust het slachtoffer c.q. tegenstander mentaal tracht te destabiliseren. Dit probeert de pleger te bewerkstelligen door bij het slachtoffer twijfel te zaaien aan het eigen gezonde verstand. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard ontkennen of precies het tegendeel beweren van eerder door de dader gedane uitspraken.

Dr. Ramani Durvasula, klinisch psycholoog gespecialiseerd in narcisme, licht dit begrip verder toe: