Kennisbank

Gaslighting

Gaslighting is een subtiele vorm van psychologische manipulatie waarbij de dader doelbewust het slachtoffer c.q. tegenstander mentaal tracht te destabiliseren. Dit tracht de dader te bewerkstelligen door bij het slachtoffer twijfel te zaaien aan het eigen gezonde verstand. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard ontkennen of exact het tegendeel beweren van de door de dader eerder gedane uitspraken.

Dr. Ramani Durvasula, klinisch psycholoog gespecialiseerd in narcisme, licht dit begrip verder toe: