K

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’.Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties.Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving…

Thomas Kuhns visie op de wetenschap

Thomas Kuhne wordt beschouwd als de eerste relativist in de filosofie van de wetenschap. Er waren een aantal theorieën en inzichten die hem tot zijn visie brachten: 1. Het feit dat Aristoteles foutief zat in zijn fysica wilde niet meer zeggen datzijn fysica anders was, niet slechter dan dat van…