Thomas Kuhns visie op de wetenschap

Thomas Kuhne wordt beschouwd als de eerste relativist in de filosofie van de wetenschap. Er waren een aantal theorieën en inzichten die hem tot zijn visie brachten:

1. Het feit dat Aristoteles foutief zat in zijn fysica wilde niet meer zeggen dat
zijn fysica anders was, niet slechter dan dat van bijvoorbeeld Newton.
2. Hij las werken van Piaget, de Gestaltpsychologen en over de Sapir-Whorfe hypothese.
3. Hij was beïnvloed door Kants a priori categorieën. De categorie van Kant was niet flexibel waar een paradigma dat wel was.