Blog

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’.
Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de organisatie reeds aanwezig is. Omdat deze indicatoren veelal een “leidend” karakter hebben, zijn de indicatoren doorgaans een voorspeller van toekomstige prestaties.
Gedrag is een functie van mens en omgeving. De omgeving creëert een prikkelsituatie en het is de menselijke natuur om daarop te reageren. Daarnaast gaat gedrag over emotionele reacties, denken en keuzes die gemaakt worden. Gedragsattributen bestaan uit een reeks motieven, eigenschappen, vaardigheden en historie.