V

Vitruvius (Architekt)

De Romeinse architect Marcus Vitruvius Pollio, die geleefd heeft rond het jaar nul, was van mening dat de architectuur uiteindelijk een hogere positie innam dan de kunsten en wetenschappen, omdat die beide in zich verenigd. Vitruvius baseerde het ontwerp van tempels op de symmetrie en de getalsmatige wetmatigheden van de…