Verisimilitude

Dit betreft de mate waarin een theorie overeenkomt met de feiten. Het begrip is afkomstig van Karl Popper.