U

Utilitarisme

Het utilitarisme betreft een ethische stroming welke de morele waarde van handelingen afmeet aan de bijdrage die de handeling levert aan het algemene nut, ofwel het welzijn en geluk van allemaal (Bemtham & Mill, 2004).