Leviathan

Door politiek filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) ingezette naam voor de gekozen soeverein. Door bepaalde vrijheden op te geven en het recht op geweld in een sociaal contract over te dragen aan de ‘Leviathan’ zouden burgers, waarbij menselijke gevoelens en driften een grote rol spelen in de moraliteit, tegen elkaar worden…