Blog

Leviathan

Door politiek filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) ingezette naam voor de gekozen soeverein. Door bepaalde vrijheden op te geven en het recht op geweld in een sociaal contract over te dragen aan de ‘Leviathan’ zouden burgers, waarbij menselijke gevoelens en driften een grote rol spelen in de moraliteit, tegen elkaar worden beschermd. De enige manier om voortkomende oorlog van iedereen tegen iedereen te voorkomen is dus in de ogen van Hobbes een sterke ‘absolute staat’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *