E

Esoterie volgens Antoine Faivre

Religiewetenschapper Antoine Faivre heeft een definitie van esoterie geformuleerd. Hij gaat hierbij in op vier formele overeenkomsten tussen de verschillende esoterische stromingen.Hij stelt allereerst dat esoterische bewegingen worden gekarakteriseerd door een gemeenschappelijk streven naar γνῶσις of gnôsis. Gnosis wordt in de esoterie begrepen als verlichtend inzicht in de waarheid over…

Esoterie

Esoterie betreft een term voor een verzameling van alternatief-religieuze stromingen in Europa, zoals bijvoorbeeld paracelsianisme, vrijmetselarij en occultisme. Elk van de genoemde bewegingen kent een eigen wereldbeschouwing, die al dan niet verbonden is met specifieke religieuze praktijken.

Ethisch monisme

Dit betreft het standpunt dat zegt dat er slechts één van iets is. Ofwel dat er 1 supreme rule is dat als basis geldt voor moraliteit. Het omvat 2 eigenschappen: absoluut en het is fundamenteel.