Blog

Esoterie

Esoterie betreft een term voor een verzameling van alternatief-religieuze stromingen in Europa, zoals bijvoorbeeld paracelsianisme, vrijmetselarij en occultisme. Elk van de genoemde bewegingen kent een eigen wereldbeschouwing, die al dan niet verbonden is met specifieke religieuze praktijken.