LITERATUUR

LITERATUUR

Op deze pagina treft u een overzicht van literatuur die wordt gebruikt in de kennisdocumenten van Katharsis Academy.
De pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Kohlbergs theorie inzake morele ontwikkeling en oordeelsstructuren

Kohlbergs theorie inzake morele ontwikkeling en oordeelsstructuren Door de redactie De centrale stelling van Kohlberg (1984) luidt dat de ontwikkeling van morele oordeelstructuren universeel is, inhoudende niet afhankelijk is van culturele factoren, geslacht, sociale klasse en dergelijke. Voorts stelt hij dat deze noodzakelijk en in volgorde verlopen via een zevental

Lees verder

Fenomenologie volgens Husserl

Fenomenologie volgens Husserl Door Nomair van Wijk In Logische Untersuchungen stelt Husserl de fenomenologie voor als een zuiver immanente beschrijving van de gegevens van de innerlijke aanschouwing, welke een beschrijving betreft van de oorspronkelijke wezenssamenhangen en dus niet de empirische feiten. Ofwel, zij is een wetenschap welke op de zaken zelf is

Lees verder

Rechtvaardigheid volgens Plato

Rechtvaardigheid volgens Plato Door Nomair van Wijk In Plato’s, Griekse filosoof en schrijver (Athene, ca 427 v. Chr), socratische discours van de Staat (Πολιτεία Politeia) wordt het fundament gelegd ten aanzien van de politieke filosofie, ethiek en ideeënleer. In ‘de Staat’ debatteert Socrates met diverse gesprekspartners over de ideale staat en het

Lees verder

Rechtvaardigheid volgens Aristoteles

Rechtvaardigheid volgens Aristoteles Door Nomair van Wijk In de Ethica Nicomachea (ēthiká Nikomácheia) staat de deugdedenethiek centraal en neemt een zeer prominente positie in binnen het oeuvre van Aristoteles. Het goede heeft prioriteit ten opzichte van het juiste en het goede houdt in dat mensen in staat zijn hun natuur te verwerkelijken, en

Lees verder

Driecomponentenmodel van organizational commitment

Driecomponentenmodel van organizational commitment Door de redactie Er zijn veel verschillende definities van organizational commitment vast te stellen in de literatuur. Allen en Meyer (1990) omschrijven organizational commitment als ‘een psychologische staat die een medewerker aan de organisatie verbindt’. Traditioneel werd binnen de vele definities een onderscheid gemaakt tussen ‘behavioral commitment’ en ‘attitudinal commitment’.

Lees verder

Eigenschappen van chaordische systemen

Eigenschappen van chaordische systemen Door de redactie De wijze waarop chaordische systemen benaderd worden, dat wordt ook wel ‘chaordic systems thinking’ genoemd. ‘Chaordic systems thinking’ is een wijze van denken, een lens om door naar socioecologische systemen te kijken. ‘Chaordic systems thinking’ ziet complexe systemen niet als ‘fixed’, maar als

Lees verder