Blog

Structuration theory

Dit betreft een theorie over de relatie tussen agent en structuur. Structuren zijn abstracte codes of patronen die richting geven aan ons gedrag in sociale omgevingen. Structuren bestaan weliswaar buiten en onafhankelijk van een agent, maar zijn voor agenten beschikbaar als een blauwdruk voor handelen in een specifieke tijd-plaats setting. Agency is de belangrijkste eigenschap van een sociaal systeem. Agency wordt gedefinieerd als de doelgerichte handelingen van zelfbewuste individuen als zij handelen samen met anderen in sociale situaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *