Existentiële reflectie voor professionals

Deel:

Existentiële reflectie voor professionals

 750,00

Digitale module | Kan op eigen tempo zelfstandig worden gemaakt | 2 uur ondersteunende consulten | Prijs inclusief BTW

Beschrijving

Bij tal van (young) professionals is zichtbaar dat er geworsteld wordt met de verhouding tussen de beroepsmatige functie van de persoon en wie die persoon als mens werkelijk is. Deze disbalans kan grote gevolgen met zich meebrengen, zoals toenemende zingevingvraagstukken, (zelf)vervreemding, gebrek aan energie en motivatie, spanningen op de werkvloer en burn-outs. Zowel met het oog op het persoonlijke welzijn als in het kader van het professionele functioneren is het daarom zinvol om constructief te onderzoeken wie u als mens bent, door welke waarden u wordt gedreven en wat dit concreet betekent voor uw professionele functioneren én uw levensmissie.

Katharsis Academy heeft in samenwerking met Management Platform een module ontwikkeld die recht doet aan eenieders essentie en die ondersteunt om daar volledig naar te leven. De essentie van de deelnemer wordt aan het licht gebracht middels opdrachten die stapsgewijs inzicht bieden in de waarden waardoor de deelnemer feitelijk wordt gedreven en de betekenis daarvan voor het persoonlijke welzijn. Vervolgens worden concrete handvatten verstrekt waarmee de persoonlijke essentie en het professionele leven  met elkaar in lijn gebracht kunnen worden.

De module integreert ervaringen in het bedrijfsleven en het onderwijs met perspectieven uit de bedrijfswetenschappen en humanistiek. Laatstgenoemde omvat filosofie, sociologie, psychologie en zingeving. Hierdoor worden de existentiële inzichten die worden opgedaan op een heldere en werkbare manier verbonden aan het professionele leven en vragen waar de deelnemer daadwerkelijk mee zit.

De module bestaat uit zorgvuldig opgebouwde opdrachten die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden in eigen tempo. Daarnaast wordt als onderdeel van de module twee private uren consult aangeboden dat ingepland kan worden op een tijdstip en dag naar voorkeur. Dit consult kan worden ingezet bij het uitvoeren van de opdrachten, wanneer het wenselijk is om te sparren over de uitkomsten of wanneer u kampt met vraagstukken en emoties waar u niet uitkomt. Middels de module en het daaraan verbonden consult wordt een fundament gelegd waarmee de deelnemer op duurzame en vrije wijze stappen in het leven kan nemen, zowel privé als in zakelijk opzicht.

Waaruit bestaat de module?

De module omvat:

 • een modulehandleiding;
 • negen opdrachtomschrijvingen met tips en voorbeelden;
 • een excelbestand waarin de antwoorden kunnen worden ingevoerd en de resultaten worden gemeten;
 • twee uren kosteloos telefonische of persoonlijke consulten met Katharsis Academy.
Aan welke vragen kan ik in de module werken?

U kunt de module gebruiken om vragen uit te werken die voor u relevant zijn, zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Enkele voorbeelden:

 • Hoe zorg ik voor balans tussen mijn werk en mijn privéleven?
 • Welke loopbaan- of studiekeuze past bij mij?
 • Hoe ga ik om met een (zakelijk) conflict?
 • Hoe kan ik mijn potentie (professioneel) waarmaken?
 • Waarom herhalen zich steeds dezelfde patronen in mijn leven?
 • Hoe ga ik om met ervaringen van verlies, machteloosheid en/of trauma?
 • Wat betekent mijn verdriet, woede, angst, schaamte en hoe ga ik ermee om?
 • Wat maakt mij content?
Hoe lang ben ik er mee bezig?

Dit varieert sterk per persoon. Het gedegen afronden van de module duurt ongeveer zeven dagen, met inbegrip van rustmomenten en exclusief consult. De methodes en handvatten die in de module worden aangereikt kunnen daarna zo lang gebruikt worden als wenselijk; ze blijven relevant.

Wat haal ik er uit?
 • U krijgt vergaand inzicht in uw waarden: de idealen, motieven en drijfveren die in de praktijk richting geven aan uw houding, keuzes en gedrag;
 • U krijgt vergaand inzicht in de invloed van uw waarden op uw persoonlijke welzijn;
 • U krijgt vergaand inzicht in de kernpatronen die het leven vanuit uw essentie bevorderen of juist hinderen;
 • U krijgt vergaand inzicht in de verhouding tussen uw kernpatronen en de praktijk van uw (professionele) leven;
 • U vormt nieuwe (handelings)perspectieven ten aanzien van vragen die nu spelen in uw (professionele) leven;
 • U krijgt handvatten om duurzaam richting te geven aan een leven vanuit uw essentie, zowel zakelijk als privé.
Wat onderscheidt deze module?
 • U kan de module maken op uw eigen tempo op uw eigen plek;
 • De module biedt persoonlijke aandacht in de vorm van een telefonisch consult en opdrachten die recht doen aan uw unieke ervaringen, persoonlijkheid en situatie;
 • U kunt de module gebruiken voor concrete vragen of problemen die nu spelen;
 • Existentiele inzichten worden op een heldere, meetbare manier werkbaar gemaakt;
 • De module is niet oppervlakkig of abstract, maar benadert uw persoonlijke en professionele leven diepgaand en integraal;
 • U kunt het materiaal duurzaam gebruiken om steeds meer vanuit uw essentie te leven.
Voor wie is het bedoeld?

De methode is gericht op senior professionals en young professionals en is ook goed bruikbaar voor studenten. De module is niet geschikt om in teamverband of in opdracht van een werkgever te doorlopen.

Wat is het niveau van de module?

Het maken van de module vereist HBO- of WO-denkniveau.

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik de module volg?

De module kan sterke reacties oproepen. Het zelfstandig doorlopen van deze module is mogelijk wanneer u fysiek en mentaal in staat bent om onverwachte en hevige emoties op te vangen. Als u op dit moment kampt met instabiliteit op fysiek, psychisch, relationeel of praktisch vlak kan deze module hier effect op hebben. Neem contact op met Katharsis Academy als u twijfelt of het voor u verantwoord is om deze module zelfstandig te doorlopen en voor ondersteuning die past bij uw situatie.

Wat houdt het persoonlijk consult in?

Het persoonlijk consult is er wanneer u praktische vragen hebt over de opdrachten, u begeleiding zoekt om betekenis te geven aan emoties of inzichten bij het doorlopen van de module of als u wilt sparren over de uitkomsten. Het consult wordt aangeboden door Katharsis Academy. Katharsis Academy is gespecialiseerd in zingevingsvraagstukken en biedt bij het omgaan daarmee  concrete en duurzame ondersteuning. Het consult wordt telefonisch, dan wel op fysiek op locatie, uitgevoerd en is geheel confidentieel.

Hoe meld ik me aan?

Om deel te nemen aan de module doorloopt u de volgende stappen:

 • Meld u voor de module aan door op deze pagina de button ‘afnemen’ te selecteren. U kunt uw gegevens invullen en direct de module afnemen.
 • Katharsis Academy neemt telefonisch contact met u op om kennis met te maken, om na te gaan of de module aansluit bij uw verwachtingen en om het persoonlijke consult praktisch toe te lichten.
 • Het modulemateriaal krijgt u per e-mail, na de kennismaking, toegezonden en kunt u beginnen.
Ik heb vragen

Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u uw contactgegevens achterlaten en wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren.
Het gesprek zal confidentieel worden behandeld.

Gerelateerde programma's

Hebt u een vraag of wilt u advies?

Wij zijn slecht één telefoontje van u verwijderd. Neem gerust contact met ons op. U kunt ook uw gegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.
Een adviesgesprek geheel kosteloos!