Kennisbank

Ordinary language philosophy

Dit betreft een stroming waarbij getracht wordt zoveel mogelijk naar alledaags taalgebruik te kijken om op die manier concepten te toetsen aan wat er in de wereld speelt.